Általános Szerződési Feltételek
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló a www.mangoterasz.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013.évi V. törvény 6:77.§ - 6:81.§) alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni cégünk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. (2013.évi V. törvény 6:77§-6:81§) szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.
2. Adatkezelés
Adatait kizárólag a megrendelés felvételéhez, és teljesítéséhez használjuk fel. Semmiféle marketing céllal adatait nem használjuk fel, és nem adjuk ki harmadik félnek.
 
3. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.kormányrendelet(II.26) 4§ 10. rendelkezései az irányadók.
 
4. Panaszkezelés: Amennyiben szolgáltatásunkkal elégedetlen, kérjük jelezze a 06-70-284-3200 telefonszámon, vagy emailban: eztbekaphatod@gmail.com

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk, !

Offline mód
Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!